VALFTEK 2017


  • Sanayiinin ve genelde tesisat sektörünün ihtiyacı olan vana ve diğer teknik tesisat malzemelerinin uygun kalite ve fiyatta imalatını gerçekleştirmek,
  • Emniyetin ve insan sağlığının önemini gözönüne alarak ürünün gerektirdiği standardlara ve mühendislik / teknolojik gereksinmelere taviz vermeden uymak,
  • Pazardaki yoğun rekabet nedeniyle kaliteden taviz vermeden kalite-maliyet ilişkisini dikkate almak ve maliyetleri kontrol altında tutmak ve ürünün satılabilirliğini artırmak,
  • Tüm süreçlerde, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olark karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmak,
  • Tüm çalışanların kendi asli görevlerini yaparken ayrıca bir kalite personeli gibi ve ekip mantığı ile çalışmasını sağlamak,
  • Firma iç organizasyonunun geliştirilmesinin yanısıra tedarikçilerin ileri teknoloji kullanması ve kapasite artışlarını mümkün kılacak faaliyetleri yapmak,
  • Müşteri talep ve şikayetlerini değerlendirerek üründe daha yüksek performans elde etmek,
  • Ürünü taahhüt edilen süre içerisinde teslim etmek ve satış sonrası hizmetlerle ürünün takipçisi olmak,
  • Müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde sağlamak ve marka imajını oturtarak pazar payını sürekli artırmaktır.